Eddigi tapasztalatok

Tisztelt Nagyvenyimi Lakók, Gazdálkodók!

A múlt héten lezajlott egyeztető Fórumok tapasztalatai alapján beigazolódott, hogy jó döntés volt a település felosztása több kisebb tervezési területre, hiszen igen eltérő az érintett területek, utcák és egyes utcaszakaszok állapota és az ezek alapján szükséges fejlesztési igény.

Az előzetes műszaki tartalomban tervezett paraméterek az alábbi elvek mentén kerültek meghatározásra (nem teljes körű felsorolás):

 • A már meglévő burkolatszélességből, illetve, ahol annak vége szakad egy utcán belül, annak folytatásából indultunk ki.
 • A már aszfaltozott szakaszokon a szükséges alapozottság rendelkezésre áll, itt csak esetleges zúzalékos megerősítés szükséges és vizsgálandó, hogy hol szükséges a tejes szerkezetcsere.
 • Az aszfaltburkolattal nem, de salakos burkolattal rendelkező szakaszokon is elvben biztosított a szükséges alapozottság, de a földes utcákon biztosan szükséges új alaptest kiépítése (ez tervezési feladatot és építési engedélyezést is igényel).
 • Az elmúlt években teljes szélességben újraaszfaltozott utcákat az előzetes kalkuláció nem érintette.
 • A település belterületi útjainak többsége 3-3,5 m szélességű, ahol az egyoldali szikkasztó földárok elegendő a vízelvezetés biztosításához.
 • A felszíni vízelvezetést – a történetiség okán – csak az egész településre egyszerre készülő vízelvezetési tervezés alapján lehet megvalósítani.

Az ezek alapján létrejött előzetes műszaki tartalommal összefüggésben, az aktualizálás során tett újabb (tervező és kivitelező szakemberekkel együtt folytatott közös) bejárások és az érintett területek ingatlanhasználói tapasztalatok nyomán megállapítottuk, hogy:

 • Az előzetes paraméterek (mind a salakágyazat, mind a kiegyenlítő és kopófelület vastagsága) felülvizsgálatra szorulnak, mert egyes területeken (a korábban esetleg magánerős utcaszakaszokat is beleértve) esetleg nem elegendő a meglévő alaptest mechanikai stabilizáltsága, vagy a meglévő burkolat nagyon gyenge minőségű és kopásállóságú, és ezt az alapján újra át kell gondolni, hogy milyen jellegű az adott utcák használata.
 • Az elmúlt években újraaszfaltozott utcákban a felszíni vízelvezetés megoldása mellett a burkolatállapot is új vizsgálatot igényel, és ha szükséges, a kihordási időt meghosszabbító, a kopásállóságot javító felületi felújítással kezelendő (emulziós vagy műgyanta-alapú kezelés).
 • Biztosítani szükséges a település külterületi mezőgazdasági területeinek nagygépes megközelíthetőségét, ehhez alkalmas utcákat kell kijelölni.
 • Egyes utcaszakaszok ezért szélesítésre szorulnak, ahol a meglévő alaptest stabilizáltsága javítandó, az új, kiszélesítendő részen pedig új alaptest kiépítése szükséges.
 • A 3-3,5 m-nél szélesebb szakaszokon, vagy ahol egyébként is a meglévő vízelvezetés ilyen, ott kétoldali árokrendszerrel kell kalkulálni.
 • Egyoldali árok kialakításánál a lejtési és terepviszonyok mellett lehetőség szerint figyelembe kell venni a lakók parkolási szokásait is….

Az I, II, és III. tervezési területek Fórumain elhangzott és a hivatalhoz írásban beérkezett véleményeket, észrevételeket és javaslatokat röviden az alábbiakban foglalhatjuk össze (ez sem teljeskörű felsorolás):

 • A keskeny utcák lakói körében felvetődött az egyirányúsítás kérdése (ez a lakók konkrét megkérdezésével és írásos jóváhagyásuk alapján kezelhető felvetés csak)
 • Egyes területeken a vízelvezetés módszere körében vizsgálandó a burkolatba épített folyóka kérdése az árok helyett.
 • Az aszfaltburkolat / padka találkozásának időtállóságára fokozott hangsúlyt kell helyezni.
 • A felszíni víztervezés elkészültekor a terveket szeretnék megismerni az érintettek.
 • A kialakult új út- és árokrendszer folyamatos karbantartására nagy hangsúlyt kell fektetni….

Köszönjük az érintettek konstruktív gondolatait, melyeket a minél megfelelőbb műszaki tartalom kialakíthatóságának érdekében várunk a továbbiakban is a hivatali emailcímeken:

venyimtik@invitel.hu és  polghivn@vnet.hu