Eddigi tapasztalatok

Tisztelt Nagyvenyimi Lakók, Gazdálkodók!

A múlt héten lezajlott egyeztető Fórumok tapasztalatai alapján beigazolódott, hogy jó döntés volt a település felosztása több kisebb tervezési területre, hiszen igen eltérő az érintett területek, utcák és egyes utcaszakaszok állapota és az ezek alapján szükséges fejlesztési igény.

Az előzetes műszaki tartalomban tervezett paraméterek az alábbi elvek mentén kerültek meghatározásra (nem teljes körű felsorolás):

 • A már meglévő burkolatszélességből, illetve, ahol annak vége szakad egy utcán belül, annak folytatásából indultunk ki.
 • A már aszfaltozott szakaszokon a szükséges alapozottság rendelkezésre áll, itt csak esetleges zúzalékos megerősítés szükséges és vizsgálandó, hogy hol szükséges a tejes szerkezetcsere.
 • Az aszfaltburkolattal nem, de salakos burkolattal rendelkező szakaszokon is elvben biztosított a szükséges alapozottság, de a földes utcákon biztosan szükséges új alaptest kiépítése (ez tervezési feladatot és építési engedélyezést is igényel).
 • Az elmúlt években teljes szélességben újraaszfaltozott utcákat az előzetes kalkuláció nem érintette.
 • A település belterületi útjainak többsége 3-3,5 m szélességű, ahol az egyoldali szikkasztó földárok elegendő a vízelvezetés biztosításához.
 • A felszíni vízelvezetést – a történetiség okán – csak az egész településre egyszerre készülő vízelvezetési tervezés alapján lehet megvalósítani.

Az ezek alapján létrejött előzetes műszaki tartalommal összefüggésben, az aktualizálás során tett újabb (tervező és kivitelező szakemberekkel együtt folytatott közös) bejárások és az érintett területek ingatlanhasználói tapasztalatok nyomán megállapítottuk, hogy:

 • Az előzetes paraméterek (mind a salakágyazat, mind a kiegyenlítő és kopófelület vastagsága) felülvizsgálatra szorulnak, mert egyes területeken (a korábban esetleg magánerős utcaszakaszokat is beleértve) esetleg nem elegendő a meglévő alaptest mechanikai stabilizáltsága, vagy a meglévő burkolat nagyon gyenge minőségű és kopásállóságú, és ezt az alapján újra át kell gondolni, hogy milyen jellegű az adott utcák használata.
 • Az elmúlt években újraaszfaltozott utcákban a felszíni vízelvezetés megoldása mellett a burkolatállapot is új vizsgálatot igényel, és ha szükséges, a kihordási időt meghosszabbító, a kopásállóságot javító felületi felújítással kezelendő (emulziós vagy műgyanta-alapú kezelés).
 • Biztosítani szükséges a település külterületi mezőgazdasági területeinek nagygépes megközelíthetőségét, ehhez alkalmas utcákat kell kijelölni.
 • Egyes utcaszakaszok ezért szélesítésre szorulnak, ahol a meglévő alaptest stabilizáltsága javítandó, az új, kiszélesítendő részen pedig új alaptest kiépítése szükséges.
 • A 3-3,5 m-nél szélesebb szakaszokon, vagy ahol egyébként is a meglévő vízelvezetés ilyen, ott kétoldali árokrendszerrel kell kalkulálni.
 • Egyoldali árok kialakításánál a lejtési és terepviszonyok mellett lehetőség szerint figyelembe kell venni a lakók parkolási szokásait is….

Az I, II, és III. tervezési területek Fórumain elhangzott és a hivatalhoz írásban beérkezett véleményeket, észrevételeket és javaslatokat röviden az alábbiakban foglalhatjuk össze (ez sem teljeskörű felsorolás):

 • A keskeny utcák lakói körében felvetődött az egyirányúsítás kérdése (ez a lakók konkrét megkérdezésével és írásos jóváhagyásuk alapján kezelhető felvetés csak)
 • Egyes területeken a vízelvezetés módszere körében vizsgálandó a burkolatba épített folyóka kérdése az árok helyett.
 • Az aszfaltburkolat / padka találkozásának időtállóságára fokozott hangsúlyt kell helyezni.
 • A felszíni víztervezés elkészültekor a terveket szeretnék megismerni az érintettek.
 • A kialakult új út- és árokrendszer folyamatos karbantartására nagy hangsúlyt kell fektetni….

Köszönjük az érintettek konstruktív gondolatait, melyeket a minél megfelelőbb műszaki tartalom kialakíthatóságának érdekében várunk a továbbiakban is a hivatali emailcímeken:

venyimtik@invitel.hu és  polghivn@vnet.hu

Műszaki szakértő az Egyeztető Fórumon

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat és gazdálkodókat, hogy az útfejlesztés műszaki előkészítésében részt vevő Theisz Imre úr (Magyar Mérnöki Kamara azonosítószáma:  07-50942 ) az önkormányzat műszaki szakértője a mai (június 14) és várhatóan a jövő keddi (június 20-i) Fórumon is részt fog venni.

Időpontváltozás!

Tisztelt Nagyvenyimi Lakók!

Az I., II. tervezési területek Fórumain szép számmal jelentek meg az útfejlesztésben érdekelt lakók és gazdálkodók. Köszönjük nekik a konstruktív gondolatokat és a támogató hozzáállást!

Nagyon sok érdekes, és indokolt felvetéssel gazdagodtunk, melyeket igyekszünk mihamarabb feldolgozni és már a többi fórum résztvevőivel megosztani. Ennek érdekében a IV. tervezési területre eredetileg csütörtökre (június 15-re) tervezett  Fórum hétfőn, június 19-én kerül megtartásra.

A fórumokról az egyes tervezési területeken lakók és gazdálkodók, ahogy eddig is, külön meghívót kapnak a postaládájukba.

Frissítés:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat és gazdálkodókat, hogy az útfejlesztés műszaki előkészítésében részt vevő Theisz Imre úr (Magyar Mérnöki Kamara azonosítószáma:  07-50942 ) az önkormányzat műszaki szakértője a mai (június 14) és várhatóan a jövő keddi (június 20-i) Fórumon is részt fog venni.

Pontosítás, emlékeztető

Az Egyeztető Fórumon egy nap csak egy TERVEZÉSI TERÜLETről várják a lakosságot.

Helyszín:
Nagyvenyim, Polgármesteri Hivatal Díszterme (2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.)

Időpontok:

2017. június 12.,
(I. tervezési terület – gazdálkodók)

2017. június 13.,
(II. tervezési terület)

2017. június 14.,
(III. tervezési terület)

ÚJ IDŐPONT! 2017. június 19.,
(IV. tervezési terület)

2017. június 20.,
(V. tervezési terület)

2017. június 21.,
(VI. tervezési terület)

2017. június 22.,
(VII. tervezési terület)

minden esetben délután 17 óra 30 perc

Jobb oldalsó sávban a naptárban lehet követni a soron következő aktuális eseményeket.

Meghívó Egyeztető Fórumra

„Nagyvenyim úthálózatának egységes minőségben, az állagmegóvást biztosító vízelvezetés kialakításával történő felújítása” című projektben érintett Ingatlantulajdonosok és Ingatlanhasználók részére

Helyszín:
Nagyvenyim, Polgármesteri Hivatal Díszterme (2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.)

Időpontok:

2017. június 12.,
(I. tervezési terület – gazdálkodók)

2017. június 13.,
(II. tervezési terület)

2017. június 14.,
(III. tervezési terület)

ÚJ IDŐPONT! 2017. június 19.,
(IV. tervezési terület)

2017. június 20.,
(V. tervezési terület)

2017. június 21.,
(VI. tervezési terület)

2017. június 22.,
(VII. tervezési terület)

minden esetben délután 17. óra 30 perc

Tisztelt Ingatlantulajdonos/Ingatlanhasználó!

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Gazdasági Program településfejlesztési célkitűzéseivel összhangban, a lakosság, az érintett gazdálkodók és az önkormányzat összefogásával útfejlesztést kíván megvalósítani a település közigazgatási területén.

A fejlesztési elképzelés indokoltsága:

 • A település úthálózata leromlott állapotú, a felújítás a csatornarendszer megépítése után indokolt és szükséges.
 • Az utak felújításával az érintett ingatlanok magáncélú és gazdasági jellegű használhatósága is javul, az ingatlanok értéke pedig jelentősen megemelkedik.
 • A 6219-es út (a Fő út Dunaújváros-Mezőfalva irányú szakasza) várhatóan 2018. tavaszáig megvalósuló felújításához és az iskola körül tervezett közlekedési fejlesztéshez kapcsolódóan egységes megjelenésű és minőségű burkolt úthálózat alakulhat ki az egész településen.
 • Az utak felújításával együtt megvalósulhat az ingatlanok védelmét biztosító felszíni vízelvezetési rendszer megújítása, kiépítése is.

A beruházás tervezett költsége -az előkészítés jelenlegi szintjén- mintegy 540 Millió Ft, miközben ilyen céllal meghirdetett pályázati támogatásra a jelenlegi és az ezt követő uniós fejlesztési ciklusban (tehát 15-20 évig) nem számíthatunk.

Az önkormányzat költségvetési keretei évente maximum 3 Millió Ft útkarbantartási kiadásra adnak lehetőséget, vagyis a felújítás egy elhúzódó, folyamatos beruházással 180 év alatt sem valósítható meg, miközben az ingatlanok veszélyeztetettsége az árokrendszer problémái, vagy hiánya okán továbbra is fennmaradna.

Ezért a településvezetés úgy döntött, hogy az önkormányzat meglévő pénzvagyonának felhasználásával és a közösségi összefogásra építve, együttműködésben történő, közös fejlesztésre kéri fel a település lakosságát és az úthasználatban érdekelt gazdálkodókat.

Az együttműködést előmozdítandó a Képviselő-testület arról is döntött, hogy nem vezet be olyan, más településeken már meglévő (kommunális jellegű, ingatlanhoz kötődő, illetőleg fejlesztési céllal kivetendő) helyi adót, amely a lakosság és gazdálkodók közterheit növelné, illetőleg a meglévő adónemek adókulcsait sem emeli meg.

Ehelyett az önkormányzat a jelenlegi, igen kedvező (3,5 % alatti) kamatszintet és a magánszemélyek számára elérhető lakáscélú megtakarításhoz kapcsolódó (30%-os mértékű) állami támogatásokat kihasználó finanszírozási módozatokat alkot, és a futamidő alatt beérkező befizetéseket megelőlegező, maximum 400 Millió Ft összegű kölcsön felvételével igyekszik a beruházást a település egész területén egyszerre, a lehető legkorábbi alkalmas időpontban, helyi gazdasági szereplők kivitelezésbe történő bevonásával megvalósítani.

A fejlesztés megvalósíthatóságához az Érdekeltek 2/3-ának (legkésőbb 2017. június 28-ig beérkező) Nyilatkozatba foglalt, támogató szándéka szükséges, mely alapján a többi Érdekelt együttműködésbe történő kötelező bevonásának jogszabályi alapja megteremthető.

Tisztelettel kérem a Kedves Ingatlantulajdonosokat és Ingatlanhasználókat, hogy a megalapozott döntésük meghozatalához szükséges információk megismerése érdekében vegyenek részt a számukra, tervezési területenként meghirdetett Egyeztető Fórumon!

A fejlesztési elképzelés részleteit, összefoglaló leírását, a tervezési területek lehatárolását, a tervezett műszaki tartalmakat és a Szándéknyilatkozatot is magába foglaló információk a mai naptól folyamatosan kerülnek fel az erre a célra létrehozott oldalra: http://utfejlesztes.nagyvenyim.hu

Bízva együttműködésükben, tisztelettel:

Vargáné Kaiser Katalin – polgármester